หลักเกณฑ์การประกวดกระทงสวยงาม "งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์
????หลักเกณฑ์การประกวดกระทงสวยงาม "งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ หนองศรีเจริญ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี????
➡️สอบถามรายละเอียดที่
กองการศึกษา เทศบาลตำบล
บ้านธาตุ โทร. 0-4214-6095
------------------------------
fackbook
เทศบาลตำบลบ้านธาตุ
งานประชาสัมพันธ์
☎️โทร. 0-4214-6095
????กู้ชีพ1669 Saraban_05411902@dla.go.th
เอกสารแนบ :